Dnes je Nedeľa, 25.9.2022, meniny má Vladislav

Grafy 2020

PRIESTUPKY RIEŠENÉ V ROKU 2020

Vysvetlivky ku grafom
DP - priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
VZN - priestupky spáchané porušením všeobecne záväzného nariadenia
VP - priestupky proti verejnému poriadku
OS - priestupky proti občianskemu spolunažívaniu
M - priestupky proti majetku
OST - ostatné napr. (na úseku ochrany pred alkoholizmom, zákon o odpadoch a iné

január - júl 2020
január - jún 2020
január - máj 2020
január - apríl 2020
január - marec 2020
január - február 2020
január 2020