Dnes je Nedeľa, 25.9.2022, meniny má Vladislav

Výberové konanie

Výberové konanie za príslušníka (príslušníčku) Mestskej polície Pezinok pozostávajú z nasledovných častí:

 • psychologický test,
 • diktát,
 • fyzické previerky,
 • ústny pohovor za účasti výberovej komisie.

Výberovému konaniu môže predchádzať aj osobný pohovor, ak o túto možnosť uchádzač prejaví záujem. Psychologický test je zameraný na osobnosť uchádzača (uchádzačky) a jeho cieľom je zistiť osobnostné predpoklady žiadateľov pre prácu v mestskej polícii. Diktát je zameraný na zistenie úrovne ovládania spisovného jazyka, resp. gramatiky. Fyzické previerky sú rozpracované podľa vekových kategórii a súčasne sa delia do dvoch odlišných skupín. Ženy majú iné hodnotové normy ako muži. Medzi skúšobné disciplíny mužov patria:

 • ľah – sed za jednu minútu,
 • kľuky za jednu minútu,
 • drepy za jednu minútu,
 • príťahy na hrazde,
 • tlak 60-kg činky,
 • skok do diaľky z miesta,
 • beh na 12. minút (je zaradený len ak sú k tomu vyhovujúce poveternostné podmienky).

Medzi skúšobné disciplíny žien patria:

 • ľah – sed za jednu minútu,
 • kľuky za jednu minútu,
 • drepy za jednu minútu,
 • výdrž vo vise na hrazde,
 • skok do diaľky z miesta,
 • beh na 12. minút (je zaradený len ak sú k tomu vyhovujúce poveternostné podmienky).

Ústny pohovor za účasti výberovej komisie je až po predbežnom vyhodnotení výsledkov prijímacieho konania. Koná sa v ten istý deň, pričom uchádzač dostane dostatočný časový priestor na vlastnú prezentáciu. Účasť veliteľov na prijímacom konaní je nielen výsledkom dobrých vzťahov na pracovisku, ale aj prejavom dôvery nadriadeného k veliteľom zmien. Súčasne týmto spôsobom negujeme akýkoľvek klientelizmus. Velitelia zmien majú taktiež možnosť klásť otázky a na záver sa vyjadrujú k prezentáciám uchádzačov.

Výberové konania do Mestskej polície Pezinok spĺňajú všetky štandardné kritéria, na základe ktorých je možné prijať uchádzača do zamestnania. Žiadna z uvedených disciplín nie je natoľko ťažká, že by ju nebolo možné zvládnuť. Predpísané kritériá nám slúžia na zabezpečenie udržania vysokého štandardu a profesionality, ktoré má Mestská polícia Pezinok aj na medzinárodnej úrovni.