Dnes je Sobota, 11.7.2020, meniny má Milota

Prednášky a besedy

TÉMY PREDNÁŠOK, BESIED A ŠKOLENÍ

Prevenčné programy pre materské školy

 • Bezpečná škôlka: Náučný program s témou prevencie kriminality, ktorý je obsahovo prispôsobený deťom v predškolskom veku. Prostredníctvom hier a didaktických pomôcok sú deťom priblížené rôzne témy a riziká aké im hrozia doma i na ulici. Deti v rámci tohto programu oboznamujeme aj s uniformami a pomôckami polície.
 • Dopravná výchova: Náučný program, počas ktorého si deti taktiež formou zážitkového učenia osvojujú základné znalosti z tejto témy. Príslušníci oddelenia prevencie kriminality využívajú počas programu viacero didaktických pomôcok a jednu hru. Oba uvedené programy sú prípravou na prácu s deťmi v školskom prostredí na základných školách. Každoročne ich absolvujú všetky predškolské zariadenia v meste. Pozitívny vplyv týchto programov bol už dokladovaný výskumom.

Prevenčné programy pre základné školy

 • Bezpečná škola: Náučný program s témou prevencie kriminality je zameraný pre žiakov 1 – 4. ročníkov ZŠ. Program je obdobou toho, ktorý realizujeme pre deti materských škôl, je však prispôsobený danej vekovej skupine. Žiakov postupne informujeme o nebezpečnosti fajčenia, alkoholu, drog a aj o nevhodnosti sledovania filmov s násilnou tematikou.

Prednášky a besedy pre základné a stredné školy

 • Dopravná výchova pre žiakov I. stupňa ZŠ
 • Prevencia drogových závislostí
 • Prevencia počítačovej kriminality – riziká sociálnych sietí,
 • Prevencia kriminality – ako nebyť okradnutý, ako správne opísať neznámu osobu
 • Prevencia šikanovania a domáceho násilia
 • Prevencia obchodovania s ľuďmi

Mimoškolské aktivity

 • Náučné programy zamerané na rôzne oblasti prevencie
 • Poradenská činnosť pre uvedenú cieľovú skupinu
 • Športové programy zamerané na bojové umenia a sebaobranu
 • Vytváranie spoločných programov s cieľom skvalitňovať život v meste

Iné preventívne aktivity

 • Prevenčno-bezpečnostné programy pre seniorov
 • Prevenčno-bezpečnostné akcie pre širšiu verejnosť (Bezpečný vchod...)
 • Športovo-prevenčné akcie pre deti a širšiu verejnosť
 • Charitatívno-preventívne akcie (Mikulášske akcie pre deti a seniorov)
 • Publikačné a osvetové aktivity pre obyvateľov i návštevníkov mesta Pezinok

Pripravujeme

 • Prevencia a následky užívania zakázaného dopingu (doplnok k téme je anorexia, bulímia)
 • Bezpečný kontakt zo zvieratami

Možnosť zaradenia aj iných tém besied - po predchádzajúcej vzájomnej dohode. Pokiaľ nie je uvedené inak, jednotlivé besedy sú vykonávané v rozsahu jednej vyučovacej hodiny t.j. 45 minút pre jednu triedu. V prípade potreby je možné dohodnúť väčší časový rozsah besedy individuálne, prípadne dohodnúť inú vhodnú tematiku besedy.