Dnes je Nedeľa, 25.9.2022, meniny má Vladislav

Novinky v prevencii

Projekt Bezpečný vchod

detail detail detail  

Od 1.12.2020 Mestská polícia so Štátnou políciou spustila v rámci spolupráce v meste Pezinok projekt Bezpečný vchod. Hlavným cieľom projektu je v rámci preventívnych opatrení poukázať na riziká spojené s páchaním priestupkovej a trestnej činnosti a elimináciu majetkovej kriminality.

V období od 1.12.2020 do 31.1.2021 budú mestský a štátny policajti plánovane v denných ale aj nočných hodinách kontrolovať zabezpečenie vchodových dverí na všetkých bytových domoch v meste Pezinok. Informácie, ktoré budú pri osobných kontrolách zistené, budú následne vyhodnocované a použité na ďalšie preventívne opatrenia smerujúce k ešte bezpečnejšiemu bývaniu v našom meste.

Trestná činnosť a vandalizmus sa často presúva z ulíc priamo do panelových domov. Neuzamknuté, nedbanlivo privreté vchodové dvere bytového domu sú doslova pozvánkou pre rôzne nežiaduce osoby, ktoré môžu poškodiť alebo znečistiť vnútorné priestory, odcudziť Váš majetok, alebo ohroziť zdravie a bezpečnosť samotných obyvateľov. Taktiež v zimnom období môžu niektoré osoby využiť spoločné vnútorné priestory aj na prenocovanie.

Dôsledné uzamykanie vchodových dverí a kontrolovaný vstup osôb do vchodu zvyšuje bezpečnosť majetku obyvateľov bytového domu a preto si dovoľujeme upozorniť na pár preventívnych odporúčaní:

 • Pri vojdení do vchodu vždy skontrolujte, či ostali dvere za vami bezpečne zavreté.
 • Buďte obozretní pri vstupe do obytného domu, všímajte si okolie.
 • Starostlivo zamykajte vchodové dvere a zatvárajte pivničné okná, nenechávajte ich bez vašej prítomnosti otvorené ani na tzv. mikrovetranie.
 • Nezabúdajte aj na zabezpečenie prípadného zadného vchodu.
 • Investícia do kvalitného zámku a bezpečnostných dverí sa určite oplatí.
 • Ak vám niekto zazvoní, najskôr sa pozrite z okna alebo cez osvedčený priezor tzv. kukátko.
 • Ak vám niekto zazvoní a domáha sa vstupu do bytového domu, skontrolujte si, či jeho vstup je oprávnený.
 • Mať dobré vzťahy so susedmi je tiež výhodou aj pri ochrane nielen spoločného majetku.
 • Ak nebudete dlhšie v byte, poproste napr. suseda, aby vám vyberal poštovú schránku, nesignalizujte svoju neprítomnosť v byte plnou schránkou reklám.
 • Ak bývate na prízemí, zvýšte svoju bezpečnosť nainštalovaním napr. okrasných mreží.
 • K spoločnej ochrane prispievajú aj kamerové systémy, pričom veľmi dôležité je ich správne osadenie.

Zodpovedným prístupom a všímavosťou k svojmu okoliu môže prispieť každý k ochrane nielen svojho majetku ale aj majetku svojho suseda. Nenechávajme zlodejom príležitosti, ktoré by mohli využiť vo svoj prospech.

Projekty pre mládež

Žijeme vo veľmi razantnej dobe, pričom sa v našich sociokultúrnych podmienkach od každého jedinca očakáva, že bude disponovať vedomosťami, znalosťami, zručnosťami a sociálnymi kompetenciami, ktoré mu umožnia bezproblémové zaradenie sa a uplatnenie v spoločnosti. Sociálne problémy v súčasnej dobe vyvolávajú potrebu intenzívnejšie a kvalitnejšie riešiť vzniknuté problémy, ktoré nepriaznivo pôsobia na spoločnosť i samotných jednotlivcov. Skúsenosti ukazujú, že keby spoločnosť venovala viac pozornosti prevencii, dokázala by predchádzať niektorým negatívnym javom. Možnosti pôsobenia v oblasti prevencie sú veľmi široké.

Preto Mestská polícia Pezinok už dlhé roky participuje v oblasti prevencie prostredníctvom osvety, vzdelávania či výchovy prostredníctvom besied, prednášok, voľno – časových aktivít. V súčasnosti boli preto vytvorené 4 nové projekty s obsiahnutím rôznorodých a hlavne najviac ohrozených vekových kategórii:

Projekt „Veď to už aj škôlkar vie :)“

Je projekt určený pre deti predškolského veku. Projekt je zložený z viacerých samostatných tém a aktivít, ktoré tvoria celok preventívneho programu. Už v tomto veku je dôležité dieťaťu vštepovať, že svoje zdravie si treba chrániť a vážiť, že svet v ktorom žijeme, skrýva aj rôzne nástrahy a nebezpečenstvá. Deti by sa teda mali v rámci svojich možností a pomocou našich preventívnych programov naučiť ako takýmto nástrahám a nebezpečenstvám predchádzať.

Projekty „ Šikovní školáci I.“ a „ Šikovní školáci II“

Sú určené pre žiakov I. stupňa a II. stupňa na základných školách. Projekty sa skladajú sa z viacerých tém a cieľom je hlavne eliminácia sociálno-patologických javov. Deti získajú nové informácie, vybudujú si správny postoj, dokážu premyslene regulovať vlastné konanie a správanie, budú zvládať ochranu vlastného zdravia a vedieť sa orientovať v danej problematike či ohrozujúcich situáciách.

Projekt „ Mať pocit bezpečia“

Je určený pre seniorov. Cieľom projektu je zvýšenie informovanosti a možnosti ochrany proti najčastejšie sa vyskytujúcemu druhu kriminality, s preventívnymi zásadami bezpečného správania sa pri kontakte rizikovými skupinami obyvateľov a bezpečnosťou cestnej premávky.

Bližšie informácie ohľadne projektov na emaile: lucia.korytarova@msupezinok.sk

Nové projekty mestskej polície na úseku prevencie