Dnes je Nedeľa, 25.9.2022, meniny má Vladislav

Akcie 2018

Športovo náučný tábor MsP Pezinok

detail detail detail detail detail detail  

Mestská polícia Pezinok pripravila tento rok už 16. ročník športovo-náučného tábora v termíne od 13. augusta 2018 do 19. augusta 2018, v rekreačnej oblasti Duchonka Land. Tábor bol určený pre deti vo veku 6 až 14 rokov z pezinských materských a základných škôl. Letný tábor sa organizuje v rámci oddelenia prevencie kriminality MsP Pezinok na podporu predchádzania nežiaducich javov u detí a mládeže. Sociálne problémy v súčasnej dobe vyvolávajú potrebu intenzívnejšie a kvalitnejšie riešiť vzniknuté problémy, ktoré nepriaznivo pôsobia na spoločnosť i samotných jednotlivcov. Spoločenské prostredie dieťaťa je neustále podmieňované rôznorodými vplyvmi. Dieťa sa stretáva aj s náročnými životnými situáciami, ktoré prinášajú a vyvolávajú vznik sociálno-patologických javov. Jednou z najúčinnejších metód, ako riešiť problémy, je predchádzanie ich vzniku, zabraňovanie ich prehlbovaniu, prípadne zamedzovať ich opakovaniu realizáciou organizovanej a cielenej prevencie aj formou detských letných táborov.

Letný tábor Mestskej polície Pezinok je projekt na základe ktorého sa snažíme o zámerne cielenú výchovno-vzdelávaciu činnosť, ktorá je zameraná aj na rozvoj občianskych a právnych povinností našej spoločnosti.

Cieľom letného tábora je budovanie vlastnej zodpovednosti, prosociálnosti, naučeniu sa základným životným hodnotám, ľudským právam a slobode, ochrane života a zdravia iných, ale aj vlastného.

Pre detí bol pripravený bohatý program ktorý sme zahájili celotáborovou hrou a turistikou na neďaleký Topoľčiansky hrad, deti si siahli aj na dno svojich vlastných síl na akcii Spartan Race, a preverili svoju odvahu v začarovanom lese na nočnom pochode. Deti si následne vychutnali ukážky práce psov a ich psovodov. V letnom tábore sa deti tešili z návštevy Kuliho a hudobnej skupiny Desmod, pričom si užili aj záverečný ohňostroj. Potešil ich aj karneval a výlet na neďaleký Ranč. Počas letného tábora nechýbali ani športové, tvorivé, náučné, logické, postrehové a vytrvalostné hry, ale taktiež hry „len tak“ pre zábavu.

O tom, že bol letný tábor MsP Pezinok úspešný, svedčia aj veľmi pozitívne ohlasy nielen detí , ale aj rodičov detí a taktiež ľútosť rodičov detí, ktoré sa na tábor nedostali kvôli obmedzenému počtu účastníkov.

Touto cestou sa chceme poďakovať aj sponzorom vďaka ktorým sme mohli spestriť tábor aj rôznymi odmenami:

Sponzori detského športovo náučného tábora

 • TESCO Pezinok
 • „Pasha lunch“ bar Pezinok
 • „Bombón“ Pezinok
 • Kvetinárstvo „Eben“ Pezinok
 • „Silvotech“ športová výživa Pezinok
 • Lekáreň „šípka“ Viničné
 • Pezinská mestská spoločnosť
 • Pekáreň „Bageta“ Pezinok
 • Víno Matyšák Pezinok
 • Best Foto Zlaté Moravce
 • 1001Drobností Zlaté Moravce
 • Glare s.r.o Zlaté Moravce
 • Ľudovka Zlaté Moravce
 • Repro mix Zlaté Moravce
 • OZ Karpatoš Zlaté Moravce
 • Sparťan Race
 • Kynologický klub Žitavany
 • Športové potreby Marea Production Skalica