Dnes je Nedeľa, 25.9.2022, meniny má Vladislav

VZN o MsP PK

Všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2013 o Mestskej polícii Mesta Pezinok si môžete pozrieť v formáte PDF.

Má nasledujúce časti:

PRVÁ CASŤ * Úvodné ustanovenia
DRUHÁ ČASŤ * Organizácia mestskej polície
TRETIA ČASŤ * Pracovnoprávne vzťahy
ŠTVRTÁ ČASŤ * Základné úlohy mestskej polície, povinnosti, oprávnenia príslušníkov mestskej polície a súčinnosť občanov
PIATA ČASŤ * Technické prostriedky a materiálne zabezpečenie mestskej polície
ŠIESTA ČASŤ * Zbraň a donucovacie prostriedky
SIEDMA ČASŤ * Preukazovanie príslušnosti k mestskej polícii a označenie motorových vozidiel mestskej polície
PRÍLOHA č. 1 VZN č. 8/2013 o mestskej polícii * Rovnošata