Dnes je Nedeľa, 25.9.2022, meniny má Vladislav

Ostatné zákony

532/2003 VYHLÁŠKA Ministerstva vnútra Slovenskej republiky ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Slovenskej národnej rady č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii v znení neskorších predpisov

08.07.2010, 271 kB

300/2005 Z.z. ZÁKON TRESTNÝ ZÁKON

08.07.2010, 737 kB

301/2005 Z.z. ZÁKON TRESTNÝ PORIADOK

08.07.2010, 1 MB

590/2003 NARIADENIE VLÁDY Slovenskej republiky o skúškach odbornej spôsobilosti príslušníkov obecnej polície

08.07.2010, 84 kB

479/2008 ZÁKON o organizovaní verejných telovýchovných podujatí, športových podujatí a turistických podujatí a o zmene a doplnení niektorých zákonov

08.07.2010, 67 kB

190/2003 Z.z. ZÁKON o strelných zbraniach a strelive a o zmene a doplnení niektorých zákonov

08.07.2010, 278 kB

219/1996 Z.z. ZÁKON NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY o ochrane pred zneužívaním alkoholických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialkoholických záchytných izieb

08.07.2010, 54 kB

445/1990 Zb. ZÁKON Slovenskej národnej rady ktorým sa upravujú podmienky predaja a rozširovania tlače a iných vecí spôsobilých ohroziť mravnosť

08.07.2010, 35 kB

« späť 1 2 ďalej »