Dnes je Nedeľa, 25.9.2022, meniny má Vladislav

Zákroky MsP

späť

Mestská polícia sa zamerala na kontrolu mládeže, pričom zistila požívanie alkoholických nápojov

05.08.2020 | 14:51
Mestská polícia sa zamerala na kontrolu mládeže,  pričom zistila požívanie alkoholických nápojov

Dňa 28.07.2020 o 14,3­5 hodine počas kontrolnej činnosti na ulici Vinohradnícka v blízkosti hokejbalového ihriska, spozorovala hliadka mestskej polície skupinu mladých ľudí, ktorá sa správala podozrivo. Počas dôkladnejšej kontroly bolo zistené, že skupina mladých ľudí má pri sebe fľašu destilátu Vodka. Nakoľko vzniklo podozrenie, že sa jedná o neplnoleté osoby, boli všetci hliadkou vyzvaní na preukázanie totožnosti. Kontrolou totožnosti bolo zistené, že ide o osoby maloleté. Počas následného šetrenia bola u maloletých vykonaná dychová skúška na prítomnosť alkoholu, počas ktorej sa potvrdilo požitie alkoholických nápojov u maloletých : A.C. 13 rokov, bytom Girlatovce /prechodne Pezinok/ s výsledkom 0,43 mg/l čo činí 0,90 promile, maloletá T.G. 14 rokov, bytom Pezinok s výsledkom 0,20 mg/l čo činí 0,42 promile, maloletý T.G.1 3 rokov, bytom Limbach s výsledkom 0,17 mg/l čo činí 0,35 promile a maloletý M.H. 14rokov, bytom Limbach s výsledkom 0,39mg/l čo činí 0,81 promile.

Na útvar MsP Pezinok sa dostavili rodičia, ktorí si maloletých prevzali a zároveň boli poučení, že vec bude oznámená úradu sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately. V uvedenom prípade sa tiež dopustila osoba ktorá maloletým umožnila požitie alkoholických nápojov priestupku na úseku ochrany pred alkoholizmom. Vo veci prebieha ďalšie objasňovanie.

späť