Dnes je Utorok, 26.5.2020, meniny má Dušan

Zákroky MsP

späť

Vinobranie 2015 z pohľadu Mestskej polície Pezinok

14.10.2015 | 09:52
Vinobranie  2015 z pohľadu Mestskej polície Pezinok

Počas Vinobrania v dňoch 18.-20.09.2015 vy­konala mestská polícia spolu 7 zásahov, kedy išlo o vykonanie služobných úkonov a opatrení, ktorých cieľom bolo dosiahnuť nápravu protiprávneho sta­vu.

Jedna osoba bola predvedená na útvar mestskej polície, nakoľko odmietla po spáchaní priestupku preukázať svoju totožnosť a pri plnení úloh bolo nevyhnutne potrebné od tejto osoby vysvetlenie k objasneniu skotočností dôležitých pre odhalenie priestupku. Pri vykonávaní službného zákroku boli v jednom prípade požité príslušníkmi mestskej polície v súlade so zákonom donucovacie prostriedky a to: hmaty, chvaty a putá.

V jednom prípade mestská polícia spolupracovala pri hľadaní stratených osôb na Vinobraní 2015. Jednalo sa o dieťa. Nájdené dieťa si na útvare mestskej polície prevzal zákonný zástupca – matka dieťaťa.

V jednom prípade hliadka mestskej polície zasahovala z dôvodu opilosti matky dvoch maloletých detí, kedy bola matka detí nájdená v stave silnej opilosti na verejnom priestranstve. V jej prítomnosti sa nachýdzali dve maloleté deti (8 a 4 ročné). Matka bola služobným vozidlom mestskej polície aj s deťmi prevezená do miesta trvalého pobytu a odovzdaná aj s deťmi manželovi a otcovi detí. O veci bolo úradným záznamom informované oddelenie školstva a sosialnej starostlivosti MsÚ Pezinok.

Na útvar mestskej polície bolo odovzdaných 21 nálezov – a to konkrétne: 2 x vodičský preukaz (odovzdané na OO PZ), 8 x platobná karta; 2 x karta poistenca; 1 x dámske hodinky; 1× zväzok kľúčov ; 1× kľúče od motorového vozidla 2 x finančná hotovosť a ďalšie.

Mestská polícia spolu s refrátom podnikania a bytovej agendy MsÚ Pezinok vydala spolu  – 728 povolení  – vstupiek do centrálnej mestskej zóny s motorovým vozidlom. Policajti počas činnosti zistili 7 priestupkov z ktorých bola v piatich prípadoch uložená pokuta v blokovom konaní, spolu za 140 €.

Zást.náčelníka MsP Pezinok, por.Mgr.Miloslav Bila

späť