Dnes je Nedeľa, 25.9.2022, meniny má Vladislav

Oznamy

späť

Mestský policajt v škole

20.10.2020 | 15:10
Mestský policajt v škole

Mestská polícia Pezinok v mesiaci september spustila na školách nový projekt „MESTSKÝ POLICAJT v ŠKOLE“ Hlavným cieľom projektu je zamedzenie a potlačenie nevhodného správania a vzniku rizikového správania počas prestávok, pomocou primárnej prevencie. Taktiež ide o vytvorenie bezpečného prostredia, ktoré by podporovalo zdravý rozvoj osobnosti dieťaťa a eliminovalo rivalitu medzi jednotlivými žiakmi. Mestská polícia Pezinok už dlhé roky participuje v oblasti prevencie sociálnopatolo­gických javov prostredníctvom osvety, vzdelávania, či výchovy pomocou besied, prednášok, voľno – časových aktivít, podpory a poradenstva aj na školách. A práve preto sa rozhodla pomôcť školám pri riešení rôznych konfliktov, súvisiacich aj s nevhodným správaním, agresivitou žiakov, násilím a šikanovaním. Ide o vytvorenie policajných patrol na školách, počas prestávok a taktiež počas dňa najmä pred začatím vyučovania a skončením vyučovania, kedy budú Mestský policajti vykonávať kontroly požívania alkoholických nápojov a používanie tabakových výrobkov osobami maloletými a mladistvými v priestoroch školy a okolí. Ide o projekt, ktorý treba vnímať ako spôsob primárnej prevencie a to hlavne v rámci intenzívnej spolupráce Mestskej polície Pezinok, Pezinských škôl ale i rodičov detí.

späť