Dnes je Nedeľa, 25.9.2022, meniny má Vladislav

Oznamy

späť

Branno športový deň 2019

04.07.2019 | 13:44

Mestská polícia Pezinok, dňa 20.06.2019 or­ganizovala vo viniciach v časti Kejda (lokalita vinohradnícky domček ,,Celestín“), 17. ročník ,,Branno – športového dňa“, ktorého sa zúčastnili deti z pezinských základných škôl. Do tejto akcie boli aktívne zapojení žiaci 4. a 5. ročníkov zo ZŠ Fándlyho, ZŠ Orešie, ZŠ Kupeckého, ZŠ Na bielenisku a SŠ na Komenského ulici, v celkovom počte 110 žiakov.

Samotný program uvedenej akcie bol zložený z dvoch samostatných častí. V prvej časti predviedol psovod MsP Pezinok v spolupráci s KŠK Pezinok, ukážky základného kynologického výcviku, poslušnosti psa, ako aj zadržanie ozbrojeného páchateľa trestného činu. Druhá časť pozostávala z branno- športového preteku, kde si deti zmerali sily, zručnosť a svoju šikovnosť v rôznych športových a vedomostných zápoleniach. Deti boli rozdelené do piatich družstiev a označené rôznofarebnými šiltovkami. Takto pripravení súťažiaci museli absolvovať päť vopred pripravených stanovíšť, na ktorých nad regulárnosťou a hladkým priebehom dohliadalo 7 mestských policajtov a 3 pracovníci Odd. školstva a soc. starostlivosti MsÚ Pezinok.

Na prvom stanovišti sa deti pokúsili v časovom limite 15 min. rozlúštiť za pomoci kódovacej tabuľky zašifrované slovo, pričom nad správnym rozlúštením a odpoveďou sa nezapotili len samotné deti, ale aj ich pedagogický dozor.

Na druhom stanovišti bola pre deti pripravená mierená streľba zo vzduchovky, na sklápacie figúrky rôznej veľkosti, na vzdialenosť 10m, kde deti mohli ukázať svoju presnosť, kľud a rozvahu pri mierenej streľbe, pričom podaktorí zistili, že nie je až také jednoduché zasiahnuť cieľ, čo i len na vzdialenosť 10 metrov.

Na treťom stanovišti museli deti za určitý čas, pomocou šplhu zdolať zvislé lano, kde si precvičili koordináciu nôh a rúk, ale aj fyzickú zdatnosť. Na štvrtom stanovišti deti absolvovali skákanie vo vreci, cez vopred pripravenú prekážkovú dráhu. Aj pri tejto disciplíne si mohli súťažiaci porovnať dynamiku, akceleráciu a fyzickú kondíciu. Aj na poslednom stanovišti deti absolvovali fyzicky náročnú disciplínu, akou bol hod do diaľky polenom.

Presun medzi jednotlivými stanovišťami, sme deťom spestrili dvomi doplnkovými úlohami. Prvou úlohou bolo počas presunu vyzberať z prírody, čo najviac odpadkov, do pripravených vriec. Túto úlohu najlepšie zvládli deti zo základnej školy Na bielenisku, ktoré v cieli odovzdali plné vrece vyzberaného odpadu, za čo im patrí veľká vďaka. Aj s druhou doplnkovou úlohou sa deti bravúrne popasovali, nakoľko museli z piatich určených slov (mestskí policajti, Pezinok, fešáci, uniforma a zákruta), počas preteku zložiť minimálne 4 veršovú báseň. Ako sa tejto úlohy zmocnili, môžete posúdiť sami. Pre ilustráciu uvádzame text jednej z básní, ktorú spoločnými silami napísali žiaci SŠ Komenského, za výdatnej pomoci pedagogického dozoru:

Žiaci, učky, počúvajte, vy v uniforme sa zabávajte.
Každý pozná meskáčov, pezinských uniformáčov.
Nie sú to žiadni maniaci, ale usmievaví fešáci.
Viete čo je pointa? Že nie každá zákruta, hneď musí byť pokuta.
Ja som šoférka (raperka) z Grinavy a mám na to aj dôkazy!
Neznelo to blbo? Čo si myslíš Robo?

Po úspešnom zdolaní všetkých stanovíšť, prišli všetci súťažiaci do cieľa s dobrou náladou a bez ujmi na zdraví. V cieli ich čakalo občerstvenie, sladká odmena a fyzulnačka, ktorú navarili príslušníci mestskej polície. Po vyhodnotení samotného preteku bolo zistené, že najlepšie a najrýchlejšie sa s pripravenými disciplínami popasovali žiaci zo základnej školy Fándlyho, nakoľko sa umiestnili na prvom mieste. Na druhom mieste prešli cieľovou páskou žiaci zo základnej školy Jána Kupeckého a na treťom mieste sa umiestnili žiaci zo základnej školy Na bielenisku. O tom, že uvedená akcia bola úspešná, svedčí nielen množstvo kladných ohlasov zo strany rodičov a pedagógov, ale hlavne úsmev na tvárach samotných detí.

Poďakovanie za profesionálne a vzorné plnenie si stanovených úloh taktiež patrí všetkým zúčastneným príslušníkom mestskej polície Pezinok a pracovníkom Odd. školstva a soc. starostlivosti MsÚ Pezinok.

príslušník MsP Pezinok
serž.Bc. Róbert Mikulovič

späť