Dnes je Nedeľa, 25.9.2022, meniny má Vladislav

Oznamy

späť

Vinobranie 2018 z pohľadu Mestskej polície Pezinok

28.09.2018 | 10:33

Počas Vinobrania 2018 vykonala mestská polícia 4 zásahy, kedy išlo o vykonanie služobných úkonov a opatrení, ktorých cieľom bolo dosiahnuť nápravu protiprávneho sta­vu.

Mestská polícia vykonala dva služobné zákroky (obmedzenie osobnej slobody, predvedenie, použitie donucovacích prostriedkov, a i.);

1.Dňa 22.09.2018 v čase o 23,45 hodine cez vonkajší telefón MsP oznámil občan, že na Radničnom námestí v Pezinku sa nachádza neznámy muž, ktorý obťažuje návštevníkov Vinobrania a fyzicky ich napáda. Hliadka MsP Pezinok po príchode na miesto spozorovala neznámeho muža, ktorý bol značne pod vplyvom alkoholu, pričom strká a sáče do návštevníkov vinobrania. Hliadka následne neznámeho muža vyzvala, aby upustil od protiprávneho konania a aby predložil doklad totožnosti. Nakoľko neznámy muž nereagoval ani na opakovanú výzvu aby upustil od protiprávneho konania a odmietol hliadku MsP nasledovať na útvar MsP, boli voči nemu použité donucovacie prostriedky. Neznámy muž bol následne obmedzený na osobnej slobode a bol v putách predvedený na útvar MsP Pezinok, za účelom zistenia jeho totožnosti a vykonania prvotných administratívnych úkonov. Jednalo sa o 36 ročného I.B.36 , bytom Pezinok. Za priestupky proti verejnému poriadku a občianskemu spolunažívaniu, bol doriešený pokutou v blokovom konaní.

2. Dňa 23.09.2018 v čase o 22,25 hodine hliadka MsP Pezinok počas hliadkovej služby na Holubyho ulici v Pezinku v priestore pred budovou kultúrneho centra, zaregistrovala dvoch neznámych mužov/zjavne pod vplyvom alkoholu/, ako sa dostali do verbálnej výmeny názorov. Po krátkej chvíli ich verbálny konflikt prerástol do vzájomného fyzického napádania, kedy sa začali byť päsťami následkom čoho spadli na zem. Hliadka MsP Pezinok okamžite mužov vyzvala, aby upustili od protiprávneho konania, na čo však nereagovali. Z tohto dôvodu sa im zasahujúca hliadka snažila zabrániť v ďalšom vzájomnom napádaní a súčasne sa ich snažila oddeliť, čo sa jej podarilo až za pomoci donucovacích prostriedkov. Jeden z dvojice mužov sa správal aj naďalej agresívne voči zasahujúcim policajtom, preto bol pomocou donucovacích prostriedkov predvedený na útvar MsP Pezinok. Ďalším šetrením na útvare MsP bolo zistené, že sa jedná o súrodencov Simona a Denisa K., bytom Pezinok. Obaja boli za priestupok proti občianskemu spolunažívaniu doriešený pokutou v blokovom konaní.

V 4 prípadoch mestská polícia zabezpečovala do príchodu Ráchlej zdravotníckej pomoci prvú pomoc zraneným osobám.

Počas konania Vinobrania 2018 bolo na útvar Mestskej polície nahlásených 5 nezvestných detí, ktoré si zákonní zástupcovia – rodičia, prevzali na útvare mestskej polície Pezinok.

Počas konania Vinobrania 2018 bolo odovzdaných na útvar Mestskej polície 13 nálezov: a to napríklad :); občiansky preukaz; platobná karta; mobilný telefón); kľúče od motorového vozidla, kabelky s dokladmi a i.

Mestská polícia spolu s refrátom podnikania a bytovej agendy Mestského úradu Pezinok vydala spolu – 691 povolení – vstupiek do centrálnej mestskej zóny s motorovým vozidlom. Regulovanie dopravy resp. vstupu do CMZ na základe stanovených časov na zásobovanie upravených v povolení zabezpečovala mestská polícia vlastnými silami a prostriedkami.

Činnosť mestskej polície spočívala aj pri zabezpečovaní ochrany majetku a pri poškodení majetku obyvateľov a návštevníkov mesta počas konania Vinobrania 2018 z dôvodu silného vetra v nočných hodinách dňa 22.09.2018.

Počas konania Vinobrania 2018 bola vo väčšom rozsahu realizovaná spolupráca medzi OO PZ Pezinok a Mestskou políciou Pezinok, ako aj ďalšími silami (psovodi, operatívne útvary kriminálnej polície, útvary dopravnej polície) Okresného riaditeľstva PZ SR v Pezinku a silami Krajského riaditeľstav PZ v Bratislave pri zabezpečovaní verejného poriadku v Meste Pezinok. Súčasne mestská polícia vyjadruje spokojnosť s prácou zamestnancov SBS pôsobiacich v priestore pomníka „Padlých hrdinov“ na ulici Mladoboleslavská v Pezinku, ktrorí svojou prítomnosťou udržiavali verejný poriadok uvedeného pietneho miesta.

späť