Dnes je Pondelok, 26.7.2021, meniny má Anna, Hana

Oznamy

späť

Používanie pyrotechnických výrobkov v Meste

19.12.2015 | 20:45
Používanie pyrotechnických výrobkov v Meste

V zmysle všeobecne záväzného nariadenia (VZN) č. 11/1999 o používaní pyrotechnických výrobkov na zábavné účely a iných predmetov spôsobujúcich detonáciu je počas celého roka zakázané na území mesta Pezinok používať pyrotechnické výrobky. Zmyslom tohto VZN mesta Pezinok je zabezpečenie ocharny zdravých podmienok na odpočinok a regeneráciu síl občanov pred ich možným narušením, spôsobeným hlukom z používaných pyrotechnických výrobkov na zábavné účely alebo iného predmetu spôsobujúceho detonáciu. Za porušenie zákazu vyplývajúceho z tohto VZN môže byť páchateľovi priestupku uložená pokuta do výšky 33 eur. Žiaľ, mestská polícia eviduje niekoľko prípadov, kedy uvedené výrobky a prostriedky používali aj deti. Tu je nutné zdôrazniť, že ide o osoby, ktoré nie sú za protiprávne konanie trestne zodpovedné. V prípade, že sa priestupku dopustí maloletá osoba (mladšia ako 15 rokov) môže mestská polícia predmety alebo výrobky spôsobujúce detonáciu odňať. V takomto prípade sa vykoná rozhovor s rodičmi dieťaťa. Používanie zábavnej pyrotechniky maloletou osobou oznámi mestská polícia aj na riaditeľstvo školy a dá na vedomie oddeleniu školstva a socialnej starostlivosti MsÚ Pezinok. Najmä v týchto prípadoch apelujeme na rodičov, aby dohliadli na správanie svojich ratolestí. Aby svoje deti upozornili na nebezpečenstvo možného úrazu, ktoré je spojené s používaním pyrotechnických výrobkov. Výnimku zo zákazov používania pyrotechnických výrobkov a predmetov spôsobujúcich detonáciu na území mesta Pezinok môže povoliť rozhodnutím primátor Mesta.

Podobne ako v ostatných rokoch, aj tento rok primátor mesta Pezinok udeľuje výnimku zo zákazu používania zábevnej pyrotechniky a povoľuje jej používanie v čase

od 31.12. 2015 od 11,00 hod. do 24,00 hod. od 01.01.2016 od 00,00 hod. do 02,00 hod.

späť