Dnes je Pondelok, 26.7.2021, meniny má Anna, Hana

Oznamy

späť

Na sídlisku Sever ďalšie tri kamery

13.11.2015 | 12:20
Na sídlisku Sever ďalšie tri kamery

Mestské zastupiteľstvo v Pezinku vyčlenilo na rok 2015 z rozpočtu mesta na realizáciu rozšírenia monitorovacieho kamerového systému v meste Pezinok – 2. etapa Sídlisko Sever, 20 tisíc eur. Umiestnenie otočných kamier v diskrétnom prevedení sa realizovalo v druhej etape tak, ako je uvedené v projekte zabezpečenia mesta Pezinok monitorovacím kamerovým systémom. Nové tri kamery na sídlisku Sever monitorujú v čo najširšom rozsahu verejné priestranstvá. Kamery sú umiestnené na ulici ul. L.Novomeského – na stĺpe elektrického osvetlenia pri križovatke ulice Pánsky chodník, ďalej na ulici Svätoplukova – na stĺpe elektrického osvetlenia pri prevádzke Terezka a na ulici Svätoplukova – na samostatnom stĺpe pri križovatke ulice Na bielenisku. V súčasnosti je na sídlisku Sever intalovaných spolu 6 kamier. Občania mesta Pezinok sú informovaní podľa zákona o skutočnosti, že príslušný priestor je monitorovaný kamerovým systémom nálepkami, ktoré sú umiestnené napríklad na stĺpoch elektrického osvetlenia. Mestský kamerový systém slúži k dohľadu v miestnych záležitostiach verejného poriadku a k predchádzaniu pouličnej trestnej činnosti a priestupkov. Kamerovým monitoringom sa znižuje kriminalita (krádeže alebo lúpežné prepadnutia, násilné útoky, vreckové krádeže, poškodzovanie a krádeže motorových vozidiel, užívanie alebo predaj drog), ako aj páchanie rôznych priestupkov, potláčajú prejavy vandalizmu a zvyšuje sa pocit bezpečia občanov. Je nástrojom k zvýšeniu poriadku v meste. Signál z kamier prechádza do operačného strediska (dispečing mestskej polície), kde je monitorovaný a nahrávaný. Takže okrem reálneho zachytenia práve prebiehajúcich udalostí je zabezpečovaný taktiež videozáznam, potrebný k následnej analýze udalostí, prípadne k objasňovaniu deliktov a ich dokazovaniu. Archivácia dát je zaznamenávaná digitálnym videorekordérom.

Je umožnené prezeranie vybraných obrazov/sekvencií, uloženie vybraného obrázku/sekvencie na PC, vytlačenie vybraného obrázku na bežnej tlačiarni, odoslanie vybraného obrázku ako email a to i na PC v rámci siete – na základe prístupových práv.

Príslušník mestskej polície (stála služba) vidí na monitore (monitoroch) pohyby na všetkých kontrolovaných miestach. Jednotlivé kamery snímajú svoje okolie podľa vopred naprogramovanej trasy. V prípade potreby si obsluha môže požadovanú kameru zobraziť na hlavný monitor. Pomocou ovládania môže riadiť chod kamery podľa svojich požiadaviek. Monitorovacie pracovisko mestského kamerového systému je zaradené do kategórie režimových pracovísk, to znamená, že prístup na toto pracovisko je umožnený len vymedzenému okruhu osôb. Výstupy z kamier slúžia len pre služobné potreby mestskej polície, prípadne pre potreby orgánov činných v trestnom konaní.

V súčastnosti je napojených na dispečing mestskej polície Pezinok 19 kamier ktoré sú situované predovšetkým na miesta, kde sa sústreďuje väčší počet osôb. Kamerový systém v meste obyvatelia hodnotia prevažne pozitívne a žiadajú pokryť kamerovým systémom aj iné lokality. Ďalšie kamerové miesta budú zriadené v závislosti od skúseností z prevádzkovania kamerového systému (analýza potrieb ďalšieho rozšírenia), stavu verejného poriadku a kriminality v jednotlivých lokalitách mesta Pezinok, požiadaviek volených funkcionárov mesta, vybudovania prenosových trás, prípadne na základe iných okolností.

späť