Dnes je Utorok, 19.10.2021, meniny má Kristián

Oznamy

späť

Mestská polícia zorganizovala branno – športový deň

25.06.2014 | 15:23

Mestská polícia Pezinok dňa 20.06.2014 pod záštitou a finančnej podpory primátora Mesta Pezinok Mgr. Olivera Solgu, organizovala v areáli zámockého parku ,,Branno – športový deň“, ktorého sa zúčastnili deti z pezinských základných škôl.

Do tejto akcie boli aktívne zapojení žiaci 5 ročníkov zo ZŠ – Orešie, ZŠ – Kupeckého a ZŠ – Na bielenisku, v celkovom počte 130 žiakov. Samotný program uvedenej akcie bol zložený z dvoch samostatných častí. V prvej časti predviedli mestskí policajti žiakom ukážky z policajnej činnosti, prvky sebaobrany a policajnej kynológie, kde demonštrovali zneškodnenie a zadržanie páchateľa trestného činu. Druhá časť pozostávala z branno- športového preteku, kde si deti zmerali sily, zručnosť a svoju šikovnosť v rôznych športových a vedomostných zápoleniach. Deti boli rozdelené do siedmych družstiev a označené rôznofarebnými šiltovkami. Takto pripravení súťažiaci museli absolvovať šesť vopred pripravených stanovíšť, na ktorých nad regulárnosťou a hladkým priebehom dohliadalo 15 mestských policajtov.

Na prvom stanovišti museli za určitý čas zdolať prekážku pomocou vodorovného a následne zvislého lana. Na druhom, si mohli overiť svoje vedomosti z oblasti dopravnej výchovy, museli v časovom limite absolvovať test cyklistu a test chodca. Zároveň museli absolvovať jazdu zručnosti na kolobežke, cez vopred pripravenú prekážkovú dráhu. Na treťom stanovišti museli siahnuť až na dno fyzických síl, nakoľko zdolávali odpor pružného lana ,,Bungee running“, ktoré naťahovali do určitej vzdialenosti. Na štvrtom stanovišti bola pre nich pripravená mierená streľba zo vzduchovky, na sklápacie figúrky rôznej veľkosti, na vzdialenosť 10 m. Na ďalšom stanovišti boli podrobení všeobecnému vedomostnému testu, pričom nad správnymi odpoveďami sa nezapotili len samotné deti, ale aj ich pedagogický dozor. Na poslednom stanovišti mohli ukázať svoju presnosť, kľud a rozvahu pri mierenej streľbe lukom, pričom podaktorí zistili, že nie je až také jednoduché zasiahnuť šípom cieľ, čo i len na vzdialenosť 10 metrov. Po úspešnom zdolaní všetkých stanovíšť, prišli všetci súťažiaci do cieľa s dobrou náladou a bez ujmy na zdraví, kde ich čakalo občerstvenie, sladká odmena a fazulnačka, ktorú navarili príslušníci mestskej polície.

Po vyhodnotení samotného preteku bolo zistené, že najlepšie a najrýchlejšie sa s pripravenými disciplínami popasovali žiaci 5.B triedy, zo základnej školy Na bielenisku, nakoľko sa umiestnili na prvom mieste. Na druhom mieste prešli cieľovou páskou žiaci 5.D triedy, zo základnej školy Kupeckého a na treťom mieste sa umiestnili žiaci 5.A triedy, zo základnej školy Kupeckého.

O tom, že uvedená akcia bola úspešná, svedčí nielen množstvo kladných ohlasov zo strany rodičov a pedagógov, ale hlavne úsmev na tvárach samotných detí. Poďakovanie za profesionálne a vzorné plnenie si stanovených úloh, taktiež patrí všetkým zúčastneným príslušníkom mestskej polície Pezinok.

späť