Dnes je Utorok, 27.9.2022, meniny má Cyprián

Karanténna a odchytová stanica

detail detail detail detail  


 
 
 
 

Karanténna a odchytová stanica vykonáva

  • odchyt túlavých a zabehnutých psov a ich následné umiestnenie v koterci na ulici Fajgalská,
  • zabezpečuje základné veterinárne vyšetrenia, označenie mikročipom a očkovanie u zmluvného veterinárneho lekára, kŕmenie psov, čistenie - dezinfekciu a údržbu kotercov,
  • vedie evidenciu a vykonáva administratívne úkony súvisiace s chodom karanténnej stanice,
  • zisťuje majiteľa psa, (ak sa jeho majiteľa nepodarí zistiť, pes môže byť v spolupráci s inými inštitúciami daný do náhradnej starostlivosti)
  • na území mesta vykonávajú príslušníci kontrolu a dohľad nad dodržiavaním príslušných právnych predpisov, ktoré upravujú povinnosti majiteľov psov v meste Pezinok,
  • príslušníci ukladajú a vyberajú pokuty za nedodržanie povinností majiteľov psov a taktiež vyberajú finančné náklady spojené s odchytom a starostlivosťou o psa.
inšp. Peter URBAN

Vedúci referátu karanténnej a odchytovej stanice

inšp. Peter URBAN

 

 

 

Legislatíva

  • Zákon č.282 /2002 Z.z. o niektorých podmienkach držania psov
  • VZN č.1/2003 Z.z. o niektorých podmienkach držania psov
  • Vyhláška Ministerstva pôdohospodárstva Slovenskej republiky č.123/2008 Z.z. O podrobnostiach o ochrane spoločenských zvierat a o požiadavkách na karanténne stanice a útulky pre zvieratá
  • Zákon o veterinárnej starostlivosti č. 39/2007 Z.z

Kontakt

osobne: Radničné námestie č.7, Pezinok, Karanténna stanica – Fajgalská cesta Pezinok (bývalá motokárová dráha)
telefonicky: 0911 831 528 , (po úradných hodinách 159, 033/6901182)
e-mail: karantenna.stanica@msupezinok.sk

Úradné hodiny

pondelok:7.30 - 11.3012.30 - 16.00 hod.
utorok:7.30 - 11.3012.30 - 16.00 hod.
streda:7.30 - 11.3012.30 - 17.00 hod.
štvrtok:7.30 - 11.3012.30 - 16.00 hod.
piatok:7.30 - 11.3012.30 - 15.00 hod.

ODCHYT PSOV