Dnes je Nedeľa, 25.9.2022, meniny má Vladislav

Kamerový systémdetail detail detail detail detail detail  

Kamerový systém Mesta Pezinok 2017 - dokument

pol. Roman TÓTH

Operátor kamerového systému

pol. Roman TÓTH

 

 

 

pol. Ján KOVAČOVIČ

Operátor kamerového systému

pol. Ján KOVAČOVIČ

 

 

 

Využitím kamerového monitorovacieho systému, resp. prostredníctvom tohto technického zariadenia sa ako účinná forma prevencie kriminality, znížia možnosti distribúcie drog na verejných priestranstvách a verejne prístupných miestach, zvýši sa efektivita ochrany verejného poriadku. Nepretržitým monitorovaním verejných priestranstiev v centrálnej mestskej zóne sa zabezpečí ochrana aj ďalších významných chránených spoločenských vzťahov, akými sú život, zdravie a majetok občanov.

Realizáciou kamerového monitorovacieho systému sleduje Mesto Pezinok možnosť poskytnúť občanom mesta, ale aj jeho návštevníkom pocit bezpečnosti a v prípade nutnosti okamžitý zásah hliadky mestskej polície. Monitorovanie verejných priestranstiev pomocou kamerového systému predstavuje v súčasnosti vysoko účinnú prevenciu kriminality v oblasti ochrany verejného poriadku a majetku. Kamerový monitorovací systém prispieva k znižovaniu percenta krádeží a vykrádania motorových vozidiel, bicyklov, peňaženiek, predaja drog a rôznych prejavov vandalizmu na verejných priestranstvách. V neposlednom rade kamerový monitorovací systém napomáha pri objasňovaní trestnej činnosti a priestupkov pomocou archivácie záznamov. Psychologický efekt kamery spôsobuje potencionálnym narušiteľom verejného poriadku značné zábrany, pretože vedia, že môžu byť sledovaní a následne na základe identifikácie zadržaní.

Podľa požiadaviek mesta sa na určitých miestach umiestnili DOMME kamery. Možnosť ich umiestnenia je na budovách, stĺpoch pouličného osvetlenia alebo na novovybudovaných stĺpoch. DOMME kamery sú kánonického tvaru, umiestnené v exteriéri, sú nenápadné a odolné voči poveternostným podmienkam. Kryt kamery je zvonku nepriehľadný, čím je zabezpečené, že okolie nevie, čo je kamerou snímané. Ovládanie kamier je diaľkové, z operačného centra mestskej polície. Kamery, ako aj ovládanie kamier je možné prepojiť s pultom centrálnej ochrany objektov. Prenos signálu ja zabezpečovaný prenosovou trasou videosignálu a telemetrie optickým káblom. Archivácia dát je zaznamenávaná prostredníctvom PC. Kamerový systém mesta je pri splnení podmienky realizácie v centre mesta a okrajových častiach mesta rozdelený na jednotlivé etapy.

Umiestnenie kamier

Pri výbere lokalít pre umiestnenie DOME kamier bolo prihliadané na podmienku prioritnej realizácie kamerového systému v centre mesta Pezinok. Postupne sa budú zabezpečovať v rámci jednotlivých etáp ostatné lokality mesta Pezinok. Systém kamier navrhujeme nainštalovať na dôležitých bodoch v centrálnej mestskej zóne, najfrekventovanejších križovatkách mesta, parkoviskách a sídliskách.

V centrálnej mestskej zóne budú mať kamery zásadný vplyv na ochranu obyvateľov pred pouličnými zlodejmi a narušiteľmi verejného poriadku. Zamedzí sa rôznym prejavom vandalizmu. Zároveň sa zvýši ochrana u prevádzkovateľov obchodov, aj pred organizovaným zločinom. Sekundárne sa zvýši ochrana bánk, pôšt, mestských parkovísk, verejnoprospešných zariadení, poisťovní a iných dôležitých objektov. Zabezpečí sa dohľad nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky a skvalitní sa ochrana osôb pred drobnými krádežami, zabezpečí sa ochrana občanov pred možným narušovaním občianskeho spolunažívania v centrálnej mestskej zóne, na sídliskách.

Monitorovanie frekventovaných parkovísk zníži percento krádeží aut. Minimálne v centrálnej mestskej zóne sa zároveň dopomôže k efektívnejšiemu kontrolovaniu dopravy a zabráni neoprávnenému parkovaniu (v úsekoch, kde je dopravným značením zakázané zastavenie a státie s motorovým vozidlom) na uliciach Holubyho, Radničnom námestí, M.R. Štefánika, Kollárovej a na iných problémových miestach.Vodiči ktorí vedia, že križovatka je snímaná, budú dodržiavať dopravné predpisy, čo sa odrazí na znížení počtu dopravných nehôd na križovatkách a v blízkom okolí.

Zvýšená bezpečnosť občanov bude nesporne pozitívne pôsobiť aj na turistický ruch, ktorý je dôležitou súčasťou ekonomiky mesta. Počas rôznych výstav a iných kultúrnych a spoločenských podujatí s väčšou návštevnosťou umožní kamerový monitorovací systém účinne predchádzať neželaným proti spoločenským javom.

Umiestnenie kamier v „ centrálnej mestskej zóne“

KAMERA 1 - umiestnenie: ul. Holubyho – na rohu budovy mesta Pezinok na ul. Holubyho č. 9

Dohľad: ul. Holubyho, Radničné námestie časť – pred Mestským úradom (parkovisko),
Dôvod: veľká koncentrácia prevádzok a s tým súvisiaci pohyb ľudí v centre mesta, zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, kontrola mestského parkoviska, verejného poriadku,

KAMERA 2 - umiestnenie: Radničné námestie – na budove Mestského úradu, oproti parkovisku

Dohľad: Radničné námestie, Potočná ulica,
Dôvod: veľká koncentrácia ľudí v centre mesta, zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, kontrola mestského parkoviska, verejného poriadku, prítomnosť banky a jej sekundárna ochrana,

KAMERA 3 - umiestnenie: ul. M.R. Štefánika - na samostatný stĺp – na rohu križovatky ulíc Radničné námestie, Meisslova – pri prevádzke BILLA

Dohľad: ul. M.R.Štefánika, ul. Kollárova, ul. Meisslova, Radničné námestie – priestor pred Radnicou
Dôvod: veľká koncentrácia prevádzok a s tým súvisiaci pohyb ľudí v centre mesta, zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, kontrola mestského parkoviska, verejného poriadku, prítomnosť bánk a ich sekundárna ochrana, zabezpečenie ochrany verejného poriadku a ochrany majetku pred nákupným strediskom BILLA,

KAMERA 4 – umiestnenie: ul. Holubyho – na samostatný stĺp – na roh ulíc Holubyho, Fortna

Dohľad: ul. Holubyho – po kostol(kláštor), ul. Fortna, ul. Farská, ul. Potočná, priestor pred Kultúrnym domom
Dôvod: veľká koncentrácia prevádzok a s tým súvisiaci pohyb ľudí v centre mesta, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, kontrola mestského parkoviska, kontrola verejného poriadku a zníženie pouličnej kriminality, zabezpečenie a kontrola verejného poriadku počas a po ukončení kultúrnych podujatí a organizovaní kultúrnospoločenských akcií;

KAMERA 5 - umiestnenie: ul. Holubyho – na samostatný stĺp - na roh ulíc Holubyho, Polkorábova

Dohľad: ul. Holubyho, ul. Št.Polkorába, ul. Kupeckého, ul. Mladoboleslavská,
Dôvod: veľká koncentrácia motorových vozidiel v centrálnej mestskej zóne, monitorovanie dopravnej situácie - pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov na križovatke ulíc Holubyho, Polkorábova, Kupeckého, Maldoboleslavská, zníženie pouličnej kriminality, kontrola verejného poriadku,

KAMERA 6 – umiestnenie: ul. Mladoboleslavská – na samostatný stĺp – pri vstupe do Zámockého parku

Dohľad: ul. Mladoboleslavská, ul. M.R.Štefánika, Zámocká park,
Dôvod: monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, kontrola mestského parkoviska, kontrola verejného poriadku a zníženie pouličnej kriminality, zabezpečenie a kontrola verejného poriadku v Zámockom parku, zabezpečovanie verejného poriadku počas a po ukončení kultúrnych podujatí a organizovaní kultúrnospoločenských akcií;

KAMERA 7 – umiestnenie: ul. Moyzesová – na stĺp elektrického osvetlenia

Dohľad: ul. Moyzesová – po križovatku ulíc Jesenského, Holubyho, Moyzesová; ul. Moyzesova – po polikliniku,
Dôvod: veľká koncentrácia prevádzok, stanica ŽSR a s tým súvisiaci pohyb ľudí v uvedenej lokalite, monitorovanie pohybu motorových vozidiel (križovatka riadená dopravným – svetelným zariadením) a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, kontrola mestského parkoviska, kontrola verejného poriadku a zníženie pouličnej kriminality, zabezpečenie a kontrola verejného poriadku, správania na verejnom priestranstve pred prevádzkami.

KAMERA 8 – umiestnenie: ul. Holubyho pri budove stanice ŽSR – na stĺpe elektrického osvetlenia

Dohľad: ul. Holubyho priestor pred stanicou ŽSR, zastávky SLOVAK LINES po križovatku ulíc Holubyho - Moyzesova/ Jesenského,
Dôvod: stanica ŽSR, zastávky SLOVAK LINES a s tým súvisiaci pohyb ľudí v uvedenej lokalite. Monitorovanie pohybu motorových vozidiel (križovatka riadená dopravným – svetelným zariadením) a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, verejného poriadku a zníženie pouličnej kriminality, zabezpečenie a kontrola verejného poriadku, správania na verejnom priestranstve.

KAMERA 9 – umiestnenie: ul. Holubyho pri budove stanice ŽSR – na stĺpe elektrického osvetlenia

Dohľad: ul. Holubyho priestor pred stanicou ŽSR, zastávky SLOVAK LINES a priľahlé parkovisko,
Dôvod: stanica ŽSR, zastávky SLOVAK LINES, priľahlé parkovisko a s tým súvisiaci pohyb ľudí v uvedenej lokalite. Monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, verejného poriadku a zníženie pouličnej kriminality, zabezpečenie a kontrola verejného poriadku, správania na verejnom priestranstve.

Umiestnenie kamier na sídlisku Sever

KAMERA 10 - umiestnenie: ul Na bielenisku - na samostatný stĺp

Dôvod: pohyb ľudí pri školských zariadeniach a detskom ihrisku, zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, kontrola priľahlých parkovísk a zabezpečenie ochrany verejného poriadku,

KAMERA 11 - umiestnenie: ul Svätoplukova - na objekt výmenníkovej stanice

Dôvod: veľká koncentrácia a pohyb ľudí , zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, kontrola mestského parkoviska a zabezpečenie ochrany verejného poriadku,

KAMERA 12 - umiestnenie: ul Svätoplukova - na stĺp verejného osvetlenia

Dôvod: veľká koncentrácia a pohyb ľudí pri priľahlých obchodoch a prevádzkach , zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, kontrola mestského parkoviska a zabezpečenie ochrany verejného poriadku,

KAMERA 13 - umiestnenie: ul Suvorovova - na objekt výmenníkovej stanice

Dôvod: veľká koncentrácia a pohyb ľudí pri zastávke autobusovej dopravy , zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, kontrola mestského parkoviska a zabezpečenie ochrany verejného poriadku,

KAMERA 14 - umiestnenie: ul L.Novomeského - na stĺp verejného osvetlenia

Dôvod: veľká koncentrácia a pohyb ľudí, zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, kontrola mestských parkovísk a zabezpečenie ochrany verejného poriadku,

KAMERA 15 - umiestnenie: ul L.Novomeského v smere od ul.Suvorovova - na stĺp verejného osvetlenia

Dôvod: veľká koncentrácia a pohyb ľudí, zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola dodržiavania dopravných predpisov, kontrola mestských parkovísk a zabezpečenie ochrany verejného poriadku.

KAMERA 16 - umiestnenie: ul. Fándlyho - objekt ZŠ Fándlyho

Dôvod: zabezpečenie ochrany verejného poriadku a ochrany majetku z dôvodu zvýšenej koncentrácie ľudí - najmä mládeže, na vybudovaných športoviskách: ihrisko - ŽIHADIELKO a ihrisko - Street workout park PANELKA.

KAMERA 17 - umiestnenie: Grinava, miestna časť Glejovka - záhradkárska oblasť

Dôvod: zabezpečenie ochrany verejného poriadku a ochrany majetku - zníženie najmä majetkovej kriminality v záhradkárskej oblasti a vandalizmu v objekte štadióna futbalového klubu Grinava.

KAMERA 18 - umiestnenie: ul.Svätoplukova - na stĺp verejného osvetlenia (stacionárna)

Dôvod: veľká koncentrácia a pohyb ľudí , zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola mestského parkoviska a zabezpečenie ochrany verejného poriadku.

KAMERA 19 - umiestnenie: ul.Hrnčiarska - na samostatný stĺp stacionárna)

Dôvod: veľká koncentrácia a pohyb ľudí n , zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola mestského parkoviska a zabezpečenie ochrany verejného poriadku.

KAMERA 20 - umiestnenie: ul.Hrnčiarska v smere od ul.Fortna - na stĺp verejného osvetlenia

Dôvod: veľká koncentrácia a pohyb ľudí , zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola mestského parkoviska a zabezpečenie ochrany verejného poriadku.

KAMERA 21 - umiestnenie: ul.Moyzesova - na samostatný stĺp

Dôvod: veľká koncentrácia a pohyb ľudí , zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola mestského parkoviska a zabezpečenie ochrany verejného poriadku.

KAMERA 22 - umiestnenie: ul.Trnavská - na stĺp verejného osvetlenia

Dôvod: veľká koncentrácia a pohyb ľudí , zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu motorových vozidiel a s tým súvisiaca kontrola mestského parkoviska a zabezpečenie ochrany verejného poriadku.

KAMERA 23 - umiestnenie: ul.Fortna – na stene

Dôvod: veľká koncentrácia a pohyb ľudí, zníženie pouličnej kriminality, monitorovanie pohybu osôb ktoré vstupujú a odchádzajú z centrálnej mestskej zóny a s tým súvisiaca kontrola a zabezpečenie ochrany verejného poriadku.

KAMERA 24 - umiestnenie: ul.Glejovka – na samostatný stĺp

Dôvod: páchanie majetkovej kriminality, zakladanie nelegálnych skládok, zníženie pouličnej kriminality a s tým súvisiace zabezpečenie ochrany verejného poriadku v záhradkárskej oblasti.

Očakávaný prínos

Väčšina občanov mesta očakáva od mestskej samosprávy, ale i štátnych orgánov zabezpečenie určitého štandardu v oblasti bezpečnosti tzv. pocitu bezpečia. Každý si praje žiť v meste, v ktorom sa nemusí báť o svoj život, zdravie a majetok. Nejde však len o problematiku skupinovej bezpečnosti občanov, ale zo strany mestskej polície, aj o problematiku zabezpečenia ochrany majetku mesta, verejnoprospešných zariadení, verejného poriadku, obmedzenia a potlačenia obchodu s drogami v uliciach mesta, prejavov vandalizmu, obťažovania občanov inými neprispôsobivými obyvateľmi mesta a pod.

  • Zvýšenie pocitu bezpečia u obyvateľov a návštevníkov mesta Pezinok.
  • Zníženie kriminality a zvýšenie bezpečnosti a ochrany majetku v priestoroch monitorovaných kamerovým systémom.
  • Eliminovanie predaja drog na verejných priestranstvách kontrolovaných kamerami.
  • Psychologické pôsobenie na potencionálnych páchateľov trestných činov a priestupkov.
  • Možnosť okamžitého zásahu hliadok mestskej polície pri zaznamenaní narušenia verejného poriadku, spáchaní resp. páchaní trestného činu alebo priestupku, ako aj zvýšenie možnosti ich objasnenia a identifikácie páchateľov.
  • Odstránenie vandalizmu z ulíc mesta.
  • Zamedzenie obťažovania občanov a návštevníkov mesta neprispôsobivými občanmi.
  • Zníženie počtu zásahov polície a mestskej polície v daných lokalitách, zníženie násilnej a majetkovej trestnej činnosti, zníženie resp. eliminovanieprejavov vandalizmu na verejných priestranstvách mesta.