Dnes je Sobota, 10.12.2022, meniny má Radúz

Dopravná a parkovacia služba

Dopravná a parkovacia služba vykonáva v čase prevádzkovej doby v lokalitách plateného parkovania stály dohľad nad dodržiavaním podmienok plateného parkovania, resp. vykonáva dohľad nad dodržiavaním právnych predpisov na úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, prípadne plní iné stanovené úlohy.

Vychádzajúc zo štatistických ukazovateľov mestská polícia od schválenia zóny plateného parkovania v Meste Pezinok, t.j. od roku 2009 do 01.05.2013 vyriešila spolu 7 575 priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky; z toho 3 379 priestupkov v zóne s plateným alebo regulovaným státím. Napriek tomu, že prejednávanie a objasňovanie priestupkov proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky je len jednou zo základných úloh mestskej polície ktoré taxatívne upravuje zákon o obecnej polícii, policajno bezpečnostná situácia v centrálnej mestskej zóne vyžadovala nasadenie najväčšieho počtu síl a prostriedkov mestskej polície práve na tento úsek činností. Vysoká vyťaženosť príslušníkov mestskej polície na úseku riešenia dopravnej situácie v centrálnej mestskej zóne dávala hliadkam mestskej polície menej priestoru pre zabezpečovanie verejného poriadku resp. plnenia úloh v iných častiach mesta.

Vytvorením dopravnej a parkovacej služby došlo k zefektívneniu činnosti mestskej polície. Štyria príslušníci určení na túto činnosť spadajú pod riadiacu činnosť referátu objasňovania priestupkov.

foto st.inšp. Lucia Korytárová

Pracovník dopravnej a parkovacej služby

inšp. Mgr. Lucia Korytárová

 

 

foto pol. Vladimíra Slimáková

Pracovník dopravnej a parkovacej služby

pol. Vladimíra Slimáková

 

 

foto pol. Marianna Vašíková

Pracovník dopravnej a parkovacej služby

pol. Marianna Vašíková

 

 

Kontakt

osobne: Radničné námestie č.7, Pezinok
telefonicky: t.č: 159, 033/6901183
e-mail: parkovacia.služba@msupezinok.sk