Dnes je Nedeľa, 25.9.2022, meniny má Vladislav

Doprava

detail detail detail detail detail detail  

Úlohy mestskej polície na úseku zabezpečovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

Mestská polícia na úseku zabezpečovania bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky najmä:

  • Spolupôsobí pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky
  • Prejednáva priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky v blokovom konaní
  • Objasňuje priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky
  • Zasiela okresnému dopravnému inšpektorátu okresného riaditeľstva Policajného zboru správy o výsledku objasňovania priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ktorý nebol prejednaný v blokovom konaní.

V zmysle ustanovenia § 3 písm. f) zákona o obecnej polícii mestská polícia objasňuje a prejednáva v blokovom konaní priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky spáchané neuposlúchnutím pokynu vyplývajúceho

  1. z dopravnej značky zákaz zastavenia, zákaz státia, zákaz vjazdu, zákaz odbočovania, zákaz otáčania, prikázaný smer jazdy, prikázaný smer obchádzania, vyhradené parkovisko, obytná zóna, pešia zóna, školská zóna, zóna s dopravným obmedzením a parkovisko,
  2. zo všeobecnej úpravy cestnej premávky (Zákon NR SR č. 8/2009 Z.z. o cestnej premávke), ktorou sa zakazuje zastavenie, státie a vjazd vozidiel.

Mestská polícia je oprávnená za priestupok proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky

  • uložiť pokutu v blokovom konaní do 50 €;
  • v prípade zastavenia a státia na vyhradenom parkovacom mieste pre osobu so zdravotným postihnutím, ak nejde o vozidlo, pre ktoré je parkovacie miesto vyhradené uložiť pokutu v blokovom konaní do 150 €.