Dnes je Sobota, 10.12.2022, meniny má Radúz

Hliadková činnosť

detail detail detail detail detail  


 
 
 
 
 

Hliadková služba je taká forma činnosti, pri ktorej je na základe cieľavedomej a sústavnej osobnej prítomnosti príslušníkov poriadkových orgánov v určenom úseku vykonávaná preventívna a profylaktická činnosť, ktorou sa predchádza a zabraňuje porušovaniu verejného poriadku alebo ak bol už verejný poriadok porušený, je vykonávaná činnosť na jeho obnovu.

Hliadková služba sa vykonáva za účelom zabezpečenia ochrany verejného poriadku a plnenia ďalších bezpečnostných úloh.

Výkon hliadkovej služby mestská polícia plánuje podľa stavu a vývoja bezpečnostnej situácie na príslušnom teritóriu mesta.

Hliadka vykonáva hliadkovú službu podľa výkonu spôsobu

  • Pešo
  • So služobným dopravným prostriedkom (motorovým vozidlom)

Hliadkou sa rozumie policajt, alebo niekoľko policajtov, v rovnošate, prípadne v občianskom odeve, ktorý plní úlohy v zmysle zákona o obecnej polícii.

Mestská polícia vykonáva hliadkovú službu vo forme strážnej služby; hliadkovej služby ktorú vykonáva stacionárne, dynamicky, verejne, polo skryte a skryte, jednočlennými, dvojčlennými a viacčlennými hliadkami.